Bläddra

Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Låt språket bära – genrepedagogik i praktiken

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
I den nya samlade läroplanen, Lgr 11, ställs höga krav på genrekompetens i alla ämnen. Den här boken stödjer lärare i arbetet med genrer och bearbetning av text i alla ämnen samt fyller lärares behov av fördjupning i genrepedagogiken. Författarna beskriver hur man i den tydliga modell som genrepedagogiken bygger på stöttar alla elever i att kunna förstå språk och ämne via lek, samtal och interaktiva övningar. I centrum står såväl den funktionella grammatikens perspektiv på språk och lärande som lärarens arbete med att stötta eleverna i att förstå hur text skapas och byggs upp. Olika genrer lyfts fram genom beskrivningar av klassrumssituationer. Strukturer och språkliga drag som är viktiga att fästa fokus på i olika genrer diskuteras, liksom hur lärare kan gå tillväga för att bygga upp ett metaspråk i klassrummet, ett språk för att tala om språk. I boken ges även exempel på bedömning som en naturlig del av skolarbetet, och författarna resonerar kring hur elevers lärande kan gynnas genom samarbete mellan lärare med olika språk- och kulturkompetens. I denna femte upplaga har det tillhörande digitala materialet lagts på bokens webbplats, som man når via en kod på omslagets insida. Låt språket bära vänder sig främst till lärare i årskurs 1–6 men innehållet kan lätt anpassas till de senare årskurserna i grundskolan. Denna titel har tidigare givits ut av Hallgren & Fallgren men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.