Bläddra

Lean : processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management

Lean : processutveckling med fokus på kundvärde och effektiva flöden

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Lean är ett koncept som idag används globalt av företag och organisationer från nästan alla branscher. Inom bl a industri­företag, tjänste­företag, kommunala verksamheter, sjukvård och statliga organisationer har Lean i stor utsträckning kommit att bli det mest populära sättet att utveckla verksamheter och deras processer.

Lean handlar om att transformera en verksamhets processer utifrån det värde som skapas för de externa kunderna. Målet är att skapa hög kundtillfredsställelse samtidigt som den egna processen effektiviseras. Lean innebär en drastisk utveckling av den interna kulturen samt ett paradigmskifte gällande hur verksamhetens flöden och processer struktureras och drivs. Centralt i Lean är det ledarskap och det med­arbetarskap som utövas i verksamheten.

Denna bok avser att ge läsaren förståelse för vad Lean är, hur de verktyg och metoder som tillämpas i Lean fungerar samt hur en verksamhet kan transformeras mot Lean på ett framgångsrikt sätt.

Bokens författare har mångårig erfarenhet gällande Lean och ständiga förbättringar, han har stöttat en mängd olika företag och organisationer i deras Lean-satsningar samt har bedrivit och lett forskning inom området vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.