Bläddra

Ledarskap i klassrummet : handbok för arbetsro och effektivt lärande

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation

Ledarskap i klassrummet : handbok för arbetsro och effektivt lärande

Kategorier: Lärare Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Utbildning: administration och organisation
Köp här

Här får lärare praktiska råd om hur man kan utveckla sitt ledarskap i klassrummet. De olika kapitlen tar bland annat upp hur man får eleverna att komma igång i arbete på ett effektivt sätt, hur man kan använda sitt kroppsspråk för att styra elevernas uppmärksamhet och hur man skapar tydliga spelregler som gäller för alla i klassrummet.

Boken tar också upp lärarens roll i samband med modern pedagogik och individualiserad undervisning, och betonar att ledarskapet även i dessa sammanhang är avgörande för att skapa en fungerande arbetsmiljö och underlätta lärandet.

Boken riktar sig till alla pedagoger som vill utvecklas som ledare, och därmed skapa större arbetsro och effektivitet i sina klassrum. Varje kapitel avslutas med några praktiska övningsuppgifter att göra enskilt eller tillsammans med kollegor. Här finns också lästips och frågor att diskutera och reflektera över.

Författare är John Steinberg, fil. dr i pedagogik och välkänd författare, föreläsare och lärarutbildare. Han har även skrivit böckerna Att vända en klass och Världens bästa fröken.

Sagt om boken
"Man får mängder av användbara tips om hur man ska tänka i sitt möte med elever och föräldrar. Boken är indelad i 20 kapitel och passar mycket bra som underlag för studiecirklar eftersom varje avsnitt avslutas med flera intressanta diskussionsfrågor. Jag tycker att boken är lättläst och mycket tänkvärd, det märks att Steinberg själv arbetat i skolan."
Marianne Ericson, BTJ häftepos 13117035

"Förlagets serie med handböcker för skolan kopplar ihop teori och praktik, vilket är ett utmärkt upplägg."
Eeva-Stiina Sundén, BTJ häftepos 14111037