Bläddra

Lek en bok – Drama och gemensam läsning för språkutveckling och estetiskt engagemang

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Lek en bok – Drama och gemensam läsning för språkutveckling och estetiskt engagemang

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
När barn bjuds in i eget skapande och gestaltar tematiken i en berättelse, öppnas nya möjligheter för att levandegöra läsningen och reflektera intryck, tankar och känslor. Barnet blir en aktiv, kreativ deltagare som på ett lustfyllt sätt får möjlighet att gå in i och utforska nya världar, påverka dessa, vända och vrida på saker och ting och i det upptäcka nya perspektiv.

I Lek en bok ges en mängd idéer och konkreta modeller för hur drama och gemensam läsning kan kombineras för språkutveckling och estetiskt engagemang, med utgångspunkt i läroplaner och aktuell forskning. Författarna beskriver läsfrämjande genom lek och skapande, äventyr i och utanför roll samt engagerande möten mellan barn och vuxna som utforskar teman tillsammans. Särskilt fokus läggs på metoden processdrama och hur dramaturgin i en bilderbok eller kapitelbok kan anpassas till ett semistrukturerat förlopp.

Boken kan med fördel användas i förskollärar- och lärarutbildning samt av verksamma pedagoger, bibliotekarier och andra aktörer inom skola, omsorg och barnkultur.