Bläddra

Lerbaserad erfarenhet och språklighet

Kategorier: Keramik och glaskonst Konst Konst: allmänt Konstformer Konstteori
Köp här

Lerbaserad erfarenhet och språklighet

Kategorier: Keramik och glaskonst Konst Konst: allmänt Konstformer Konstteori
Köp här
I rollen som verksam keramiker sedan 30 år, har Mårten Medbo alltid sett sig själv som en språklig utövare. Ibland mer medvetet, ibland mindre, men för honom är leran alltid ett sätt att kommunicera. Han menar att konsten är en språklig praktik och att det är hantverket som gör konsten tillgänglig och för att förstå nyanserna och för att kunna gå på djupet är språklig träning central i alla språk.

Med utgångspunkt i sin yrkeserfarenhet reflekterar han i avhandlingen Lerbaserad erfarenhet och språklighet över hantverkets relation till såväl konsten som akademin. Med förståelsen som följer av den inledande reflektionen, görs en kritisk granskning av konsthantverkets plats i samtiden.

Avhandlingen belyser främst teoripraktiken, alltså den praktik som svarar för teoribildningen inom konsthantverket. Här undersöks de underliggande föreställningar och ideologier teoripraktiken vilar på. En ideologisk bas som ger upphov till föreställningar om tom form, immateriell konst och material som konstnärligt hinder. Avhandlingen bidrar på så sätt till teoribildningen kring konsthantverksteorins praktik.

Genom Lerbaserad erfarenhet och språklighet blev Mårten Medbo först i Sverige med att disputera i forskarutbildningsämnet konsthantverk på HDK – Högskolan för design och konsthantverk vid Göteborgs universitet.