Bläddra
Köp här

Isbn: 9789144023250

Utgivningsår: 20040401

Utgivare: Studentlitteratur AB

Mediatyp: BC

av: Mårten Medbo

Kategorier: Keramik och glaskonst Konst Konst: allmänt Konstformer Konstteori
I rollen som verksam keramiker sedan 30 år, har Mårten Medbo alltid sett sig själv som en språklig utövare. Ibland mer medvetet, ibland mindre, men för honom är leran alltid ett sätt att kommunicera. Han menar att konsten är en språklig praktik och att det är hantverket som gör konsten tillgänglig och för att förstå…
Köp här

Isbn: 9789198242348

Utgivningsår: 20170118

Utgivare: ArtMonitor Avhandling

Mediatyp: BC

av: Simon Skuteli

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
I Den bartleboothska metoden presenteras en metod för att skapa konst utifrån målsättningen att åstadkomma ingenting. Eller för att uttrycka det annorlunda, ett ingenting utan ingenting. Här utvecklas också en tystnad utan tystnad och en pannkaka utan pannkaka. Den bartleboothska metoden kan läsas både som ett…
Köp här

Isbn: 9789151934402

Utgivningsår: 20191220

Utgivare: n/a Press

Mediatyp: BC

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Material can be symbolic and coded. Our experience of a medium’s temporality becomes apparent only through our knowledge of its material behaviour. As the world becomes ever more digital and physically removed, we rely on a lot of materials (technical equipment, tools and infrastructures) to facilitate the remote…
Köp här

Isbn: 9789198606522

Utgivningsår: 20200907

Utgivare: Art and Theory

Mediatyp: BC

av: Denis Diderot

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Konst: allmänt Konstformer Konstteori Målarkonst
Essäer om måleriet gavs ursprungligen ut som appendix till 1765 års Salonger. Texten är Diderots första försök att formulera de principer som väglett honom som kritiker. Här tydliggörs de spänningar som genomsyrar alla Salongerna: mellan moralens krav och närheten till livet i dess komplexitet, mellan den konstnärliga…
Köp här

Isbn: 9789189113381

Utgivningsår: 20210303

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BC

av: Nicolas Cheng

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstformer Konstteori
“In my research, I consider craft as a discipline that is extremely elastic in terms of propositions and positions. Today craft exists in a highly dynamic space — what I will refer to as the World Wide Workshop — and is essential for noticing, caring, mending and negotiating the complex relationships that…
Köp här

Isbn: 9789178336104

Utgivningsår: 20191108

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BC

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstformer Konstteori Målarkonst
Thinking Through Painting is an on-going investigation of contemporary painting since 2009 involving numerous discussions and studio visits. The book was initiated after a discussion between Swedish artist Jan Rydén and curator Jonatan Habib Engqvist about how the contemporary institutional and theoretical art scene…
Köp här

Isbn: 9789187543548

Utgivningsår: 20141021

Utgivare: Arvinius+Orfeus Publishing

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789185722402

Utgivningsår: 20200511

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Lars O. Ericsson, Linda Rampell

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Köp här

Isbn: 9789163142765

Utgivningsår: 20030929

Utgivare: Gabor Palotai Publisher

Mediatyp: BB

av: John Berger

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
John Bergers banbrytande bok om vårt sätt att se på konst, “Sätt att se på konst”, finns nu äntligen i nytryck. Boken är baserad på den engelska tv-serien Ways of Seeing, som påverkade en hel generations sätt att se på konst. John Berger (1926-) är en av Englands mest inflytelserika konstkritiker och…
Köp här

Isbn: 9789185311484

Utgivningsår: 20180504

Utgivare: Lindskog Förlag

Mediatyp: BC

av: Werner Silfverskiöld

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
”Konsten är en låtsaslek på allvar – humor är en låtsaslek på skämt.” Författaren klargör här hur grundstenarna för så skilda fenomen som konst respektive humor är viktiga och likartade. Han visar hur både konst och humor var för sig innehåller komponenter som är lika och samtidigt olika på samma sätt som Gyllene…
Köp här

Isbn: 9789186939250

Utgivningsår: 20120524

Utgivare: Instant Book

Mediatyp: BB

av: Olivia Laing

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Konst: allmänt Konstteori
I ett samtal som ingår i “Märkligt väder” framhåller Olivia Laing att hon aldrig vill hålla sig till en enda sak utan gillar att kunna röra sig fram och tillbaka mellan olika saker. Och om det är något som är påtagligt i texterna i den här volymen, så är det just rörligheten, viljan att vidga perspektiven,…
Köp här

Isbn: 9789171736192

Utgivningsår: 20210308

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av: Fredric Bedoire, Olle Granath

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Bokens skribenter diskuterar dagens situation för konsten och dess roll i samhället. Går det att förena institution och konst? Här beskrivs akademielever i uppror vid Konsthögskolans tillkomst för hundra år sedan (Bedoire). Kungligheter och modern konst ägnas en uppsats (Brummer). Grünewald och striden för modernismen…
Köp här

Isbn: 9789173312943

Utgivningsår: 20100525

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BC

Kategorier: Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Konst Konst: allmänt Konstteori Museivetenskap och kulturarvsvård Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
With roots in the international Master’s program in Curating Art at Stockholm University, Studies in Curating Art aims to bring attention to curatorial research and the connections between curatorial theory and practice. Each issue of the annual publication is edited around a select theme.
Köp här

Isbn: 9789187355066

Utgivningsår: 20150903

Utgivare: Stockholm University

Mediatyp: BC

av: Madeleine Hjort

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Konst Konst: allmänt Konstteori Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Den här boken har kommit till utifrån en stark övertygelse om att en av de viktigaste utmaningarna som vi står inför inom svensk utbildningspolitik handlar om hur konsterna och deras roll som kunskapsområden kan bidra till att utveckla individ, skola och samhälle. Varför skulle detta vara en viktig utmaning? Jo, konst…
Köp här

Isbn: 9789173314435

Utgivningsår: 20110927

Utgivare: Carlsson

Mediatyp: BB

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Why do we need to think about artistic research supervision when doctoral supervision in general is such a well-established field? What particular skills are needed for a supervisor to get under the skin of an artistic research project? How can PhD candidates be guided so that the artistic projects develop fruitfully?…
Köp här

Isbn: 9789187483165

Utgivningsår: 20150909

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BB

av: Lytle Shaw

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
I sin essä teori med små bokstäver och den platsspecifika vändningen argumenterar den nordamerikanske litteraturvetaren och författaren Lytle Shaw för en teori som låter sig förändras och belysas av litteratur och konst, och inte endast omvänt. ”teori med små bokstäver” är teori inte som en oomtvistad…
Köp här

Isbn: 9789188829108

Utgivningsår: 20210304

Utgivare: OEI Editör

Mediatyp: BC

av: Birgitta Holm

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Konst Konst: allmänt Konstteori Litteraturteori Litteraturvetenskap och litteraturkritik
Vad händer när man läser en bok? Vilka energier förlöses? Hur går det till när konst blir revolt och frihet? Birgitta Holm har arbetat som litteraturforskare i över femtio år och funderat kring vad konsten har att ge oss. En personlig kanon har utkristalliserat sig. Ett eget förråd av minnen, där den förlösande…
Köp här

Isbn: 9789174412239

Utgivningsår: 20170131

Utgivare: Ordfront

Mediatyp: BC

av: Andreas Gedin

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Jag hör röster överallt! – Step by Step, är en samling essäer som diskuterar det konstnärliga och curatoriska arbetet främst med utgångspunkt i den ryske filosofen Michail Bachtins (1875-1975) tänkande kring det dialogiska. I ljuset av Bachtins filosofi kanske dessa verksamheter inte bara överlappar varandra…
Köp här

Isbn: 9789197847728

Utgivningsår: 20110101

Utgivare: ArtMonitor

Mediatyp: BB

av: Lars-Gunnar Bodin, Loulou Cherinet, Åsa Elieson, Helena Granström, Mats Rosengren, John Swedenmark

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Konstnärer avkrävs i allt högre uträckning ett förnuftigt förhållande till skapandet. I mötet med utbildning, forskning och ansökningar tvingas konstnärer att reflektera, referera och beskriva sina verksamheter. Den kunskapsteoretiska apparat som de därmed påtvingas är hämtad från filosofins och vetenskapernas…
Köp här

Isbn: 9789187605185

Utgivningsår: 20150410

Utgivare: Ariel Förlag

Mediatyp: BC

av: Andreas Nobel

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Rumsgestaltning och möbelformgivning är yrkespraktiker vilka laborerar med materiella, rumsliga och sinnliga aspekter. Inom fältet finns sedan gammalt väl utvecklade metoder och språk för att undersöka och utveckla dessa men dessa är sällan i textform och ofta inte ens i ordform. Avhandlingen diskuterar hur textbaserad…
Köp här

Isbn: 9789175952055

Utgivningsår: 20140815

Utgivare: Nilleditions

Mediatyp: BC

Köp här

Isbn: 9789187952425

Utgivningsår: 20121227

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BC

av: Lena Andersson, Dan Wolgers

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Den ena är med sin intellektuella skärpa och rörlighet en av vår tids intressantaste författare. Den andre är en av sin generations mest tongivande konstnärer. När Lena Andersson och Dan Wolgers nu samarbetar blir släktskapet uppenbart. De delar samma strävan efter klarhet, samma sakliga inställning till konsten och…
Köp här

Isbn: 9789100171094

Utgivningsår: 20170104

Utgivare: Albert Bonniers Förlag

Mediatyp: BB

av: Peter Bengtsen, Max Liljefors

Kategorier: Djur och natur i konsten (stilleben, landskap, marinmålningar) Konst Konst: allmänt Konst: teman och motiv Konstteori
Ordet “natur” sägs vara språkets mest mångtydiga begrepp. Det står för det vilda – skogarna, haven, bergen, djuren. Men det är också genomsyrat av mänsklig historia, en spegelbild av människans föreställningar om sig själv, sitt samhälle och världen utanför samhället. I antologin Bild och natur visar tio konstvetare…
Köp här

Isbn: 9789198369045

Utgivningsår: 20180327

Utgivare: Lunds universitet

Mediatyp: BC

av: Hugo A. Meynell

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Den brittiske konst- och religionsfilosofen Meynell diskuterar här några av den filosofiska estetikens klassiska och mest kontroversiella problem: Är estetiska värderingar bara subjektiva, eller kan man tala om objektiv och rationell konstkritik? Vad har det estetiska egentligen för värde? Kan man placera estetiska…
Köp här

Isbn: 9789157800183

Utgivningsår: 19970101

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Mika Hannula, Juha Suoranta, Tere Vadén

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Utgiven av Bildkonstakademin, Helsingfors, Finland och Göteborgs universitet, ArtMonitor, Göteborg, Sverige 2005.
Köp här

Isbn: 9789515327437

Utgivningsår: 20050101

Utgivare: ArtMonitor Bok

Mediatyp: BC

av: Martin Schibli, Lars Vilks

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Förr tog det lång tid att bli konstnär. Det krävdes lång teknikträning för att lära sig att skapa konsten med stort K. Idag har det blivit betydligt enklare. På tre dagar kan man installera sig som samtidskonstnär om man följer de råd och anvisningar som författarna ger. Lär känna konstvärlden och du känner konsten, är…
Köp här

Isbn: 9789157804594

Utgivningsår: 20050601

Utgivare: Bokförlaget Nya Doxa

Mediatyp: BC

av: Umberto Eco, Girolamo De Michele

Kategorier: Konst Konst: allmänt Konstteori
Vad är skönhet? Vad är konst? Vad är smak och mode? Följ med på en inspirerande och lärorik resa genom skönhetens historia! Umberto Eco guidar oss genom århundradena, från klassisk tid fram till våra dagar. Han visar genom många spännande exempel hur idealen för det vackra och det sköna har växlat genom tiderna. Han…
Köp här

Isbn: 9789185251377

Utgivningsår: 20050919

Utgivare: Brombergs

Mediatyp: BB