Bläddra

Liber Läs Första Läseboken

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk

Liber Läs Första Läseboken

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: språk
Köp här

Det allra bästa stödet i din läs- och skrivundervisning

I Första Läseboken tränar eleverna sitt läsflyt genom upprepad läsning av spännande texter anpassade till varje elevs förmåga. Första Läseboken innehåller 72 texter anpassade för årskurs 1. Texterna finns i flera nivåer så att du som lärare enkelt kan ändra nivå i takt med elevens progression.

Första Läseboken kan med fördel användas även som hemuppgift.
Till varje text finns uppgifter samt en gemensam reflektionsfråga som gör det möjligt att samtala och reflektera tillsammans efter läsningen. På så sätt kan alla vara delaktiga i diskussionen om det ni läser.

Serien Liber Läs är ett läromedel som ger dig som lärare det allra bästa stödet i din läs- och skrivundervisning utifrån den senaste forskningen.
För att göra det tydligt för eleverna och för dig som undervisar, tränar varje del i serien olika förmågor inom läs- och skrivutvecklingen, vilket ger ett tydligt fokus och fördjupade kunskaper.

Materialet är inkluderande oavsett nivå och förkunskaper, med en tydlig struktur och enkelhet som bidrar till en förbättrad läs- och skrivinlärning. Liber Läs grundar sig i teorin The Simple View of Reading som handlar om att elever behöver behärska både den tekniska avkodningen och innehållet i språket för att förstå det den läser.