Bläddra

Liber Matematik 3b

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Liber Matematik 3b

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Liber Matematik 3b är en kursbok inom läromedelsserien Liber Matematik. Serien är utvecklad för den reviderade ämnesplanen i matematik som började gälla i gymnasieskolan 2021.

Utmärkande för Liber Matematik:

  • övningsuppgifter kopplade till förmågorna
  • betonar tydlighet och förståelse
  • ett stort antal klassrumsaktiviteter baserade på GeoGebra och Python.