Bläddra

Liber Redovisning 2 Faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Liber Redovisning 2 Faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
Liber Redovisning 2 är en ny serie, som framförallt är anpassad till gymnasiekursen Redovisning 2, men som naturligtvis går att använda i andra utbildningar tack vare dess starka verklighetsanknytning.

Serien Liber Redovisning 2 kännetecknas av en stark anknytning till verkligheten, och de problem som en redovisningsekonom stöter på till vardags. Liber Redovisning 2 har sin utgångspunkt i den praktiska redovisningsprocessen och guidar läsaren från grunderna i bokföring till bokslut och efterföljande analys. Modern redovisning har blivit allt mer digitaliserad. Därför har vi ett helt fristående kapitel om IT och datasäkerhet. Även hållbarhet får ett helt eget kapitel och redovisningskonsultens roll och ansvar beskrivs.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Liber Redovisning 2 har sin utgångspunkt i det praktiska redovisningsarbetet, och läsaren börjar med grunderna i bokföring till bokslut och efterföljande analys. Faktaboken innehåller en mängd aktuella exempel, rättsfall och reportage - allt för att göra ämnet mer tilltalande och intressant. Centrala begrepp finns dessutom markerade och förklaras i marginalen.
Övningsboken följer till stor del faktaboken struktur och innehåller både enskilda uppgifter och gruppuppgifter, uppgifter där eleverna sta tillämpa manuell bokföring och uppgifter som eleverna ska lösa med hjälp av ett bokföringsprogram. Samtliga uppgifter är märkta efter förmåga och bedömd svårighetsgrad.

Komponenter
Serien består av en faktabok, en övningsbok, separata kommentarer och lösningar, en digital lärarhandledning samt digitalt övningsmaterial. Faktaboken, övningsboken och kommentarer och lösningar finns både som tryckt bok och som onlinebok.

Upplägg
Tanken med upplägget är att du som lärare ska kunna använda läromedlet i princip från pärm till pärm. Strukturen är nämligen sådan att redovisningsprocessen beskrivs, från början till slut, med inslag av hållbarhet, IT och datasäkerhet. Dessutom redogör vi för redovisningskonsultens roll och området beskattning, som historiskt sett fått ett relativt stort utrymme, har begränsats.

Innehåll
Liber Redovisning 2 består av följande kapitel:
1. Det här är redovisning
2. Bokföringens grunder
3. Den löpande bokföringen
4. Löpande bokföring - fördjupning
5. IT- och datasäkerhet
6. Rättvisande bild och god redovisningssed
7. Dags att avsluta bokföringen
8. Redovisning av eget kapital
9. Intern redovisning
10. Årsbokslut och årsredovisning
11. Hållbarhet ur ett redovisningsperspektiv
12. Redovisningskonsultens roll och ansvar
13. Revision
14. Beskattning
15. Bokslutsdispositioner och skatt
16. Räkenskapsanalys

Om författarna
Helena Adrian har sedan början av 2000-talet undervisat på YRGO i Göteborg, där hon utbildar ekonomi- och redovisningskonsulter. Helena har dessutom varit verksam som auktoriserad revisor och har under flera decennier drivit en framgångsrik redovisnings- och revisionsbyrå. Helena utbildar även redovisningskonsulter och revisorer inom FAR.
Johan Bengtsson är utbildad gymnasielärare och undervisar i ämnet företagsekonomi på Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg.