Bläddra

Liber Redovisning 2 Faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Accounting Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Liber Redovisning 2 Faktabok

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Accounting Läromedel Läromedel: företagsekonomi Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här

Liber Redovisning 2 Faktabok har sin utgångspunkt i den praktiska redovisningsprocessen och guidar läsaren från grunderna i bokföring till bokslut och efterföljande analys. Varje kapitel inleds med en ingress och återföljs av ett antal frågeställningar för läsaren att fundera över innan hen tar sig an kapitlet. I kapitlen har centrala begrepp markerats och dessa förklaras och förtydligas ytterligare i marginalen. Varje kapitel avslutas sedan med en sammanfattning.

Faktaboken innehåller bland annat ett helt fristående kapitel om IT och datasäkerhet samt ett separat kapitel som behandlar företagens hållbarhetsarbetet kopplat till redovisning. Utöver detta är faktaboken fylld med intressanta reportage, många exempel samt flera rättsfall kopplade till redovisningsområdet.

Liber Redovisning 2 har följande 16 kapitel:

 1. Det här är redovisning
 2. Bokföringens grunder
 3. Den löpande bokföringen
 4. Löpande bokföring – fördjupning
 5. IT och datasäkerhet
 6. Rättvisande bild och god redovisningssed
 7. Dags att avsluta bokföringen!
 8. Redovisning av eget kapital
 9. Intern redovisning
 10. Årsbokslut och årsredovisning
 11. Hållbarhet ur ett redovisningsperspektiv
 12. Redovisningskonsultens roll och ansvar
 13. Revision
 14. Beskattning
 15. Bokslutsdispositioner
 16. Räkenskapsanalys

Liber Redovisning 2 är en serie som framförallt är anpassad till gymnasiekursen Redovisning 2, men som naturligtvis går att använda i andra utbildningar tack vare dess starka verklighetsanknytning. I serien ingår - faktabok - övningsbok - kommentarer och lösningar-bok - digital lärarhandledning - digitalt övningsmaterial