Bläddra

Libers lagtexter i förvaltningsrätt

Libers lagtexter i förvaltningsrätt

Köp här
Förvaltningsrätt behandlar framför allt olika förvaltningsmyndigheters handläggning av ärenden, men även viss annan offentlig verksamhet samt förvaltningsdomstolarnas hantering av överklagans- och underställningsärenden. De allmänna förvaltningsrättsliga bestämmelserna liksom merparten av den speciella förvaltningsrätten ingår i denna förvaltningsrättsliga lagtextsamling.

Läs mer
Tanken är att i denna bok samla de mest relevanta lagtexterna för många av de olika förvaltningsmyndigheternas ansvarsområden till såväl studenter på kurser i förvaltningsrätt som redan verksamma yrkesutövare inom offentlig förvaltning. Förändringar t.o.m. den 1 januari 2011 inkluderas.

Om författarna
Annika Staaf (red.) är jur. kand. och fil. dr. i rättssociologi samt universitetslektor på Enheten för socialt arbete vid Malmö högskola. Hon undervisar i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, men även mänskliga rättigheter och offentligrättsliga principer vid flera lärosäten och myndigheter. Hon har skrivit flera böcker och artiklar i förvaltningsrätt, särskilt socialrätt, mänskliga rättigheter och kriminalvårdsrätt.
Lars Zanderin (red.) är fil. lic. i statsvetenskap, fil. dr. i rättssociologi samt universitetslektor i politologi (em.) vid Institutionen för samhällsvetenskap, Linnéuniversitetet. Han undervisar i arbetsmiljörätt, arbetsrätt, förvaltning och organisationsfrågor samt PA/Human resources vid Linnéuniversitetet samt vid flera andra högskolor och universitet och är som seniorforskare knuten till Enheten för rättssociologi, Lunds universitet. Han har skrivit ett flertal böcker i arbetsmiljörätt, arbetsrätt, förvaltning och mänskliga rättigheter.
Andreas La Torre Ek är jur. kand.