Bläddra

Libers Privatjuridik Fakta och uppgifter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Law / legal studies Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Libers Privatjuridik Fakta och uppgifter

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Law / legal studies Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
Libers Privatjuridik är en nyutvecklad läromedelsserie som främst är avsedd för gymnasiekursen privatjuridik på gymnasiet. Libers Privatjuridik består av en kombinerad fakta- och uppgiftsbok, kommentarer och lösningar, en nedladdningsbar lärarhandledning samt digitalt övningsmaterial.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Libers Privatjuridik är en del av Libers nya juridikserie, där vi på ett konkret, tydligt och intresseväckande sätt – och utan att tumma på det juridiska språket – förklarar ämnet med avstamp i ämnesplanens innehåll. Fakta och uppgiftsboken innehåller en mängd uppgifter av olika karaktär, vilket är läromedlets styrka. Utöver det så använder vi oss av aktuella rättsfall, artiklar och exempel, allt för att skapa ett läromedel som känns modernt och tilltalande för både eleven och läraren.

Fokus ligger på det juridiska språket, som elever måste behärska om de vill studera ämnet på universitet och högskolor, samt till viss del även juridisk metod och användandet av denna.

Libers Privatjuridik innehåller följande komponenter:
- Fakta och uppgifter (välj mellan tryckt bok och onlinebok)
- Kommentarer och lösningar (välj mellan tryckt bok och onlinebok)
- Lärarhandledning, nedladdningsbar
- Digitalt övningsmaterial

Upplägg
Libers Privatjuridik Fakta och uppgifter består av 15 kapitel. I slutet av varje kapitel återfinns en fyllig sammanfattning, och därefter tar uppgifterna vid. Dessa är markerade efter förmåga ("Beskriva och redogöra", "Tillämpa och genomföra" samt "Nyansera och reflektera") samt bedömd svårighetsgrad, och är dessutom indelade i följande kategorier:
- Kan du detta? (vilket är en övningskategori där kapitelinnehållet repeteras, och som även finns i läromedlets digitala övningsmaterial)
- Tänk till
- Redogör och förklara
- Lös problem
- Reflektera
- Fördjupa dig (som allt som oftast innehåller en omfattande gruppuppgift)

Varje uppgiftskategori består av ett antal olika uppgifter på E-, C-, eller A-nivå och inom varje kategori dominerar en viss typ av uppgift. Exempelvis består "Lös problem" framför allt av uppgifter av typen "Tillämpa och genomföra" och "Tänk till" består av uppgiftstypen "Nyansera och reflektera".

I Libers Privatjuridik Kommentarer och lösningar finns lösningar, lösningsförslag och i vissa fall kompletterande kommentarer till samtliga uppgifter i Libers Privatjuridik Fakta och uppgifter.

I Libers Privatjuridik Lärarhandledning (nedladdningsbar) finns dels kommentarer till samtliga kapitel, dels konkreta didaktiska tips, presentationsmaterial samt examinationsuppgifter med tillhörande facit till samtliga kapitel i Libers Privatjuridik Fakta och uppgifter.

Slutligen innehåller serien ett digitalt övningsmaterial, där eleven exempelvis kan repetera kapitelinnehållet samt träna och utveckla den grundläggande begreppsförståelsen.

Om författarna
Anders Pihlsgård är en mycket erfaren författare som har skrivit en mängd titlar för Liber, senast Libers Rätten och samhället. Anders har även skrivit bland annat M3000 Marknadsföring, Access Företagsekonomi 1 och 2 samt H2000-serien. Anders är utbildad gymnasielärare och verkar även som konsult inom både privat och offentlig verksamhet.

Katarina Stjernfelt är jurist och har arbetat både i privat och offentlig tjänst, varav tio år som adjunkt i juridik på Linnéuniversitetet. Katarina har tidigare skrivit Libers Rätten och samhället för Liber och är verksam som gymnasielärare i juridik i Kalmar. Katarina driver dessutom ett företag inom området familjerätt.

Birgitta Davidsson är verksam som gymnasielärare och har en gedigen erfarenhet efter att i flera decennier undervisat i juridikämnet.