Bläddra

Libers Rätten och samhället Kommentarer och lösningar

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Law / legal studies Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Libers Rätten och samhället Kommentarer och lösningar

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Educational: Law / legal studies Läromedel Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
NYHET! Libers Rätten och samhället, som är ett nyutvecklat läromedel, är en kombinerad fakta- och uppgiftsbok, vars kapitel har en tydlig koppling till kursens centrala innehåll. Varje kapitel avslutas med ett fylligt uppgiftspaket, och uppgifterna är grupperade efter de förmågor som eleverna enligt kursplanen ska utveckla under kursens gång.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Utan att tumma på det juridiska språket försöker Libers Rätten och samhället att på ett konkret, tydligt och intresseväckande sätt förklara ämnet utifrån kursplanens centrala innehåll. Läromedlets styrka är dess många och varierande uppgifter som eleverna löser både enskilt och i grupp, och i faktadelen får de en mängd relevanta exempel, rättsfall, reportage och artiklar för att läromedlet ska upplevas som aktuellt, modernt och tilltalande.

Upplägg
Libers Rätten och samhället består av nio kapitel, där flera kapitelrubriker återfinns som punkter i kursens centrala innehåll. Varje kapitel består av en faktatext, där exempel, rättsfall, reportage och artiklar får stort utrymme samt ett digert uppgiftspaket. Uppgifterna, som är många och varierande, är indelade efter de förmågor som eleverna ska utveckla under kursens gång. Varje kapitel avslutas med en större uppgift som eleverna löser tillsammans i grupp. Uppgifterna är även märkta efter vilka betygssteg som det går att uppnå i respektive uppgift.

Innehåll
Libers Rätten och samhället är väl anpassat till kursplanen och läromedlet inleds med en utförlig redogörelse för den konstitutionella rätten. Därefter fokuserar läromedlet på juridisk metod (som ges stort utrymme) och rättsfilosofi innan straff- och processrätten tar vid. Läromedlets avslutande kapitel behandlar EU-samarbetet, internationell rätt samt migration och mänskliga rättigheter.

Fler komponenter i serien
Fakta och uppgifter-boken utkommer även som Digitalbok. Kommentarer och lösningar-bok finns också och serien kompletteras senare under våren 2020 med Lärarhandledning (nedladdningsbar) och Digitalt övningsmaterial.

Om författarna
Anders Pihlsgård är en erfaren författare som skrivit en mängd titlar för Liber, bland annat M3000 Marknadsföring, Access Företagsekonomi 1 och 2 samt H2000-serien för handelsprogrammet. Anders är gymnasielärare och utbildningskonsult och verkar både i privat och offentlig verksamhet.
Håkan Martinsson, som är civilingenjör och ekonom i grunden, arbetar som lärare i bland annat juridik på Yrgo, yrkeshögskolan i Göteborg, och har skrivit flera läromedel för Liber, senast Logistik 2019.
Katarina Stjernfelt är jurist och har arbetat i både privat och offentlig tjänst, varav tio år som adjunkt i juridik på Linnéuniversitetet. Nu är Katarina verksam som gymnasielärare i juridik i Kalmar och driver dessutom ett företag inom området familjerätt.