Bläddra

Libers religionskunskap

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora

Libers religionskunskap

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: religionskunskap Läromedel: samhällsorienterande ämnen och humaniora
Köp här
Äntligen finns det ett läromedel som diskuterar, lyfter fram och problematiserar vår tids snabba och mångskiftande samhälle. Genom ett raster av olika akademiska discipliner och populärkultur tar vi oss genom de stora religionerna och flera moderna livsåskådningar!

Läs mer
Pedagogiska tankar
I den här serien får man en bred och uppdaterad bas av kunskap inom ämnen som psykologi, sociologi, teologi, genusvetenskap och historia. Här finns exempelvis tankar kring vad som ger livet mening av Viktor E Frankl som satt i koncentrationsläger, Rebecca Solnit som spred begreppet mansplaining och nunnan Syster Sofie som talar om sex och kärlek.

Allt presenteras med tydliga källhänvisningar och citat som också inspirerar till vidare läsning.

Komponenter
- Grundbok för gymnasiekurserna Religionskunskap 1 och 2 (välj tryckt eller onlinebok)
- Lärarhandledning (licens).

Upplägg
I grundboken finns allt grundläggande faktainnehåll, såväl bastexter om religioner och livsåskådningar som tematiska och fördjupande texter.

Den digitala lärarhandledningen är själva navet i Libers religionskunskap. Här finns kommentarer till alla kapitel, instuderingsfrågor med lösningsförslag, fördjupande övningar samt en del poddar och filmer. Med hjälp av lärarhandledningen kan du lägga upp kurserna religionskunskap 1 och 2 på de sätt som passar dig bäst.

Grundboken till Libers religionskunskap innehåller två huvuddelar:
1. Först en del där ett antal livshållningar presenteras och det individuella livsprojektet belyses utifrån olika infallsvinklar.
2. En andra del med de klassiska religionerna och några andra livsåskådningar.

I grundboken kan du läsa om Cordelia Fine, Jordan B Peterson, Syster Sofie, Gabriella Bernstein, Tony Robbins, Isabella Löwengrip, Imane Asry, Liselotte Frisk, Carl Cederström, Jean M Twenge, Friedrich Nietzsche, David Jonstad, Helena Granström, Sverker Sörlin, Elisabeth Hjort, Joel Halldorf, David Thurfjell, Caroline Gustavsson, G W F Hegel, Abraham, Jesus, Heliga Birgitta, Muhammed, Buddha, Konfucius, Aristoteles, Hillel, Mia Lövheim, Richard Dawkins, Simone de Beauvoir, Frida Stéenhoff, Beyoncé, Søren Kierkegaard och många fler.

Mängder av teman bjuds: allt från hbtq, mindfulness, perfektionskult, feminism, miljön, till traditionella reflektioner kring Gud och tillvaron.

Om författarna
Börge Ring är f.d. gymnasielärare och författare till flera läromedel i religionskunskap och svenska. Han tilldelades SLFF:s läromedelsförfattarpris Lärkan 2015. Börge är också trubadur och kompositör.