Bläddra

Likt en bunt av vass

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och tro
Köp här

Likt en bunt av vass

Kategorier: Filosofi och religion Judendom Religion och tro
Köp här
Judarna har gjort världen bekant med den osjälviska levnadsregeln: ”Älska din nästa som dig själv”. Otaliga vise har genom tiderna ömt talat om den broderliga kärlekens och det ömsesidiga stödets kraft. Men på senare tid verkar det som om vi tappat taget om bägge. Idag är judarna mer polariserade och splittrade än någonsin. Men nu, mot bakgrund av den stigande antisemitismen, är enhet av högsta vikt. Trots detta verkar vi inte kunna stiga över våra egna perspektiv och förenas. ”Likt en bunt av vass: varför enhet och ömsesidigt ansvar behövs idag” förklarar varför enhet och ömsesidigt ansvar kan hela vårt samhälle och lindra antisemitismen. Genom att hänvisa till judiska vise och historiker kastar författaren ljus på några av judarnas svåraste och mest förbryllande frågor: Vad är vår roll här på jorden? Är vi verkligen ”det utvalda folket”? Om vi är det, vad valdes vi till? Vad orsakar antisemitism och kan den hejdas? Slutligen visar boken vägen för att uppnå den önskade sociala sammanhållningen och enheten. Här läser du våra vises vittnesbörd genom tiderna, där de gör gällande att enhet är nyckeln till vår välgång. Enhet är i själva verket den gåva enbart judarna kan ge världen, och som den otåligt väntar på. När vi förenas och delar vår enhet med alla kommer fred, broderlig kärlek och lycka för all framtid råda i världen. Om författaren: Michael Laitman tog sin doktorsexamen i filosofi och kabbala på filosofiska institutet vid den ryska vetenskapsakademin i Moskva, och sin civilingenjörsexamen i medicinsk cybernetik vid Sankt Petersburgs polytekniska universitet. Michael Laitmans omfattande akademiska insatser inom området kabbala har lett till att han erhållit titeln professor i ontologi och kunskapsteori. Utöver sina akademiska åtaganden har Laitman efter sin flytt till Israel under de senaste trettio åren i stor utsträckning varit engagerad i praktisk kabbala. Han har publicerat över trettio böcker som översatts till närmare 20 språk, och kommit att betraktas som en auktoritet på ämnet antisemitism. Han har bland annat intervjuats av Larry King, Bloomberg TV, Fox News (radio), CNN, Forbes, Die Welt och Jerusalem Post. Se även hemsidan www.bundleofreeds.com