Bläddra

Likvärdig utbildning i mångkulturella klassrum

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Likvärdig utbildning i mångkulturella klassrum

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
En av de största och viktigaste utmaningarna för den svenska skolan är att ge eleverna förståelse för hur de kan lyckas i studierna, men också verktyg och förutsättningar för att verkligen göra det. Alltför många elever lyckas inte i dag, och stora grupper återfinns i utanförskap. En betydande grupp är de flerspråkiga elever som behöver erövra både det svenska språket och skolkoden för att vända motgång till framgång. Likvärdighet och skolans kompensatoriska uppdrag är det centrala, övergripande temat för boken. Med stöd i relevant forskning tar författarna sig an ett brett register av aspekter inom området och resonerar kring hur dessa inverkar positivt på elevernas skolframgång. Den gemensamma nämnaren är ett inkluderande arbetssätt, en språk- och kunskapsutvecklande undervisning och en strävan att bygga upp elevernas egenmakt. De olika dimensionerna beskrivs och fördjupas i boken, vars främsta användningsområde är av praktisk natur och syftar till att erbjuda verktyg för en undervisning av hög och likvärdig kvalitet. Boken vänder sig främst till ämneslärare på grundskola och gymnasium och ger en handfast modell över hur kollegialt lärande kan ske med boken som underlag.