Bläddra

Linjär algebra för teknisk högskola

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Linjär algebra för teknisk högskola

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Boken täcker den linjära algebra som brukar tas upp i inledande kurser på teknisk högskola. Huvudområdena är linjära ekvationssystem, matriser, determinanter, geometriska vektorer, egenvärden, Euklidiska rum, linjära rum och linjära avbildningar med tillämpningar. Ett kapitel om komplexa tal har lagts till eftersom dessa behandlas i inledande kurser på vissa högskolor. På uppmaning av högskolelärare i mekanik och ellära ger boken en grundlig genomgång av geometriska vektorer till skillnad från t.ex. många amerikanska böcker som prioriterar att snabbt komma fram till teorin för linjära rum. För att göra framställningen mer lättläst, men ändå ge ambitiösa studenter möjlighet att få en fullständig framställning, har de svåraste bevisen samlats i appendix. Boken innehåller ett stort antal övningsuppgifter och utförligt lösta exempel som ökar förståelsen av begrepp och teori.