Bläddra

Linjär programmering : för industriell ekonomi

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industriell organisation och ekonomi Linjär programmering Matematik Matematik och naturvetenskap Nationalekonomi Optimering
Köp här

Linjär programmering : för industriell ekonomi

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Industriell organisation och ekonomi Linjär programmering Matematik Matematik och naturvetenskap Nationalekonomi Optimering
Köp här
Linjär programmering brukar ses som en relativt lättillgänglig del av optimeringsläran. Syftet med denna bok är att göra linjär programm­ering ännu mer lättillgängligt genom att fokusera på ­tillämpning. Utgångspunkten är att man vid i stort sett all praktisk tillämpning ­använder datorstöd för att lösa linjära optimeringsmodeller, men att man själv måste kunna formulera modeller för specifika besluts­problem. Det innebär att en praktiker har betydligt större nytta av ­kunskaper i modellbygge än kunskaper om lösningsalgoritmer och annan bakomliggande matematisk teori. Det här är alltså inte i första hand en bok i optimeringslära, utan ­snarare en bok om beslutsmodeller där element från optimeringsläran tillämpas. Inför denna andra upplaga av boken har de flesta kapitel uppdaterats. Dessutom har ett nytt kapitel om absolutvärden och två nya kapitel om stokastisk programmering tillkommit. Boken är avsedd att kunna användas både som kurslitteratur på ­universitets- och högskolenivå samt som verktygslåda för praktiker.