Bläddra

Livsåskådning och värderingar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Livsåskådning och värderingar

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Boken vänder sig till alla som är intresserade av livsåskådning.Den är särskilt avsedd för högskoleutbildningar för kontaktyrken som vårdpersonal, socionomer, lärare, poliser, diakoner med flera.Denna bok är även lämplig som bredvidläsning i gymnasieskolan i ämnena filosofi och religion. Inledningen berör begrepp i textanalys inklusive retorikanalys och argumentationsanalys. Sedan följer kapitelvis:1. Begreppen attityd, värdering, grundhållning, livsåskådning och ideologi2. Begreppen etik och moral med underkategorier3. Påverkan och ställningstaganden4. Läpparnas bekännelse och vad vi gör5. Livsåskådningar i vår tid6. Etiska dilemman. Ett diskussionsunderlag Därefter följer en bilaga av Lars Naeslund som utreder begreppet värdegrund och vidare anlägger teologiska synpunkter på livsåskådningar och agerar "critical friend" till huvudtexten i boken. Göran Linde och Lars Naeslund är både professor emeritus i pedagogik vid Stockholms universitet.