Bläddra

Logi

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resor och platser

Logi

Kategorier: Livsstil, hobby och fritid Resor och platser
Köp här
Logi inleds med ett helhetsperspektiv på besöksnäringen för att därefter behandla frågor som rör hotellbranschen, från hotellverksamhetens övergripande struktur till frågor som går in på person- och rollnivå.

Läs mer
Genom att börja med att presentera besöksnäringen ur ett historiskt och nutida perspektiv är tanken att det för dig som läsare ska bli enklare att placera in hotellet på rätt plats i denna komplexa näring. Därefter arbetar vi oss sakta men säkert ner i hotellbranschen genom att först titta på mer övergripande och omfattande strukturer som kedjor, organisationer och internationella verksamheter, för att sedan tränga djupare in i det enskilda hotellet.
Väl nere på hotellnivå följer boken samma flöde, med en första övergripande bild, därefter de olika avdelningarna, för att sedan komma ner på person- och rollnivå. Avsikten är att ge en helhetssyn, där man ser hur ”kuggarna” får maskineriet att snurra på ett effektivt sätt. Texten i boken är tänkt att både inspirera och utmana. Den ska avspegla en spännande och dynamisk bransch där praktiskt kunnande och agerande är viktigt. De teoretiska delarna har kryddats med verklighetsförankrade exempel och påståenden som gör att allt som står i boken mer eller mindre direkt går att använda.
I slutet av varje kapitel, efter själva huvudtexten, finns följande avsnitt:
- Viktiga termer
- Ett exempel från verkligheten
- ”Vårt hotell”
- Uppgifter och övningar
I avsnittet ”Vårt hotell” sätts teorier och frågor som behandlats i kapitlet i ett sammanhang.
Ur innehållet
1. Turismnäringen och turism
2. Hotellens utveckling
3. Logibranschens olika delar
4. Olika hotellföretag
5. Hotellets avdelningar
6. Hotellets organisation och arbetsroller
7. Ledarskap och chefskap
8. Samarbete och kommunikation
9. Ekonomi
10. Gästen
11. Värdskap och service
12. Marknadsföring och försäljning (del 1)
13. Marknadsföring och försäljning (del 2)
14. Hållbara hotell
15. Säkerhet och tillgänglighet

Om författarna
Mats Carlbäck har lång erfarenhet från hotell- och restaurangbranschen såväl i Sverige som internationellt, både på ledande befattningar i större företag och genom att själv ha drivit flera egna företag. Under flera år har han också varit verksam som gästlärare vid Restaurang- och hotellhögskolan (Grythytte Akademi) vid Örebro Universitet.