Bläddra

Lönebildning för utvecklingskraft

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Lönebildning för utvecklingskraft

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Hur och var ska löner sättas? Hur påverkas lönenivåer och sysselsättning av lönebildningens utformning? Ska lönebildningen vara lokal och individuell? Eller ska vi fortsätta med ett centraliserat system där lönenivåer bestäms i kollektiva förhandlingar mellan arbetsmarknadens parter? Och vilka är effekterna av olika lönebildnings- och förhandlingssystem för de anställdas motivation och prestationer? Detta är de övergripande frågeställningarna för denna antologi, där flera forskare och författare med olika bakgrund och specialistkunskaper bidragit. Denna titel har tidigare givits ut av Norstedts men ingår numera i Studentlitteraturs sortiment.