Bläddra

Lös ett problem i veckan – nivå 3

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Lös ett problem i veckan – nivå 3

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Använd problemen som extra utmaning eller som en hemuppgift. Matteproblemen kan också användas som gruppuppgifter. Eleverna får jämföra sina lösningar, förklara och argumentera för sitt tänkande. Några av problemen är så kallade öppna uppgifter, där det finns flera möjliga svar.