Bläddra

Lyckas som lärare : åtta steg till en bättre undervisning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Lyckas som lärare : åtta steg till en bättre undervisning

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Åtta steg till bättre undervisning – praktiska exempel och övningsuppgifter.

Vill du förbättra din undervisning och att dina elever ska lära sig och utvecklas än mer? I den här boken visar Eva Lanteli hur du kan utveckla din undervisning. Boken beskriver hur du systematiskt kan pröva dig fram till vad som fungerar i klassrummet och är fylld med praktiska exempel och övningsuppgifter. 

I åtta kapitel och åtta olika ”steg” visar författaren hur du etappvis kan förändra planeringen, upplägget eller beteendet tillsammans med eleverna. Varje kapitel avslutas med ett antal övningar och kontrollfrågor.

Författaren utgår från åtta grundläggande pedagogiska principer: behov, trygghet, aktivitet, uppmuntran, tillit, bearbetning, variation och samarbete. Tillsammans skapar principerna en grund för hur du kan planera och genomföra din undervisning. De modeller som redovisas gör dig bättre rustad för att hitta sätt att ständigt utvecklas i din yrkesroll.

Boken riktar sig till lärare som har arbetat ett tag och vill utveckla sig och sin undervisning. Den riktar sig också till skolledare, förstelärare och kvalitetsutvecklare som vill ha en tydlig och konkret modell för det kollegiala lärandet med syfte att skapa en framgångsrik undervisning.

Eva Lanteli har arbetat i olika roller med utbildning och kvalitetsutveckling i skolan sedan början av 1980-talet. Hon är utbildad lärare och har under många år arbetat på Skolinspektionen och med att utbilda yrkeslärare på universitetet.