Bläddra

Lymfologi : en guide i teori och praktik

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här

Lymfologi : en guide i teori och praktik

Kategorier: Medicin och omvårdnad
Köp här
Lymfödem uppstår när lymfvätskan av olika orsaker inte kan transporteras till lymfkärl och lymfknutor utan istället samlas i vävnaden. Diagnosen lymfödem är ett långvarigt sjukdomstillstånd som kan ge betydande funktionsnedsättning i form av svullnad, inskränkt rörlighet, tyngd- och spänningskänsla. Det finns två former av lymfödem: primärt och sekundärt lymfödem. Primärt lymfödem är medfött, det orsakas av att lymfkärlen eller lymfknutorna inte har utvecklats optimalt. Sekundärt lymfödem är inte medfött, det kan orsakas av operationer, infektioner eller skador. Behandlingsformen KFÖ (kombinerad fysikalisk ödemterapi) är en mycket framgångsrik behandlingsstrategi. I KFÖ ingår hudvård, manuellt lymfdränage, bandagering, medicinsk kompression och fysisk aktivitet. Behandlingens resultat är beroende av tidig diagnos och tidigt insatt behandling samt patientens egna insatser med egenvård och egenbehandling. Ökad kunskap inom området leder till tidiga insatser i form av lämplig behandling med goda behandlingsresultat. Boken Lymfologi. En guide i teori och praktik är i första hand avsedd för information och undervisning för vårdpersonal. Boken kan med fördel användas som information till alla nyfikna och till lymfödemiker och deras anhöriga. Författare är fysioterapeut och medicinsk lymfterapeut Pia Bergholm. Pia Bergholm har över 25 års erfarenhet av att jobba med lymfödempatienter på både grupp- och individnivå. I mer än 18 år har hon utbildat vårdpersonal i sina föreläsningar om lymfödem, behandling, bandagering, kompression och träning.