Bläddra

Lyssna, läsa, mötas … : om programverksamhet på bibliotek

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här

Lyssna, läsa, mötas … : om programverksamhet på bibliotek

Kategorier: Biblioteks- och informationsservice Biblioteks- och informationsvetenskap, museivetenskap Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap
Köp här
Vad är programverksamhet på bibliotek? Ja, det kan vara allt från stilla boksamtal eller storstilade litteraturfestivaler till föreläsningar om svart granit.

Formerna för den utåtriktade verksamheten och programverksamheten tar sig olika uttryck och skiftar mycket från bibliotek till bibliotek. Många bibliotek känner osäkerhet och tycker den slukar pengar från ”basverksamheten”, andra har en genomtänkt plan och tydliga mål för vad de vill.

I den här boken ges goda exempel på hur man kan arbeta med bibliotekets utåtriktade verksamhet, hur man långsiktigt kan bygga upp ett samarbete med olika samarbetspartners vilket kan ge ekonomiskt stöd och tillskott av idéer.

Utåtriktad verksamhet leder till möten med nya grupper, ökar antalet besökare och utlån och ger liv och rörelse i lokalerna. Den bidrar också till att förankra biblioteket bland kommunens invånare och kan bli en pådrivande kraft i kommunens utveckling. I boken tänks många nya – och provocerande? – tankar som kan ge inspiration och motivation till förnyelse och fördjupning av den traditionella programverksamheten. Omslag: Pia Alfredsson.