Bläddra

Lyssna och läs

Kategorier: Språk och lingvistik

Lyssna och läs

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Barn med läs- och skrivsvårigheter har fonologiska svårigheter. De kan inte särskilja och lyssna ut ljud i ord, inte sätta ihop ljud till ord eller dela upp ord i ljud. Den förmågan är den viktigaste förutsättningen för att lära sig läsa och skriva. Och den förmågan kan övas upp!

Med Lyssna och läs följer eleverna under lärarens ledning en strukturerad arbetsgång, där de försiktigt, bit för bit, slussas in i förmågan att plocka isär ord i ljud och sätta ihop ljud till ord.

I materialet finns inga bokstäver eleverna lär sig enbart genom att lyssna och utan att misslyckas. Samtidigt arbetar man i klassen med bokstäverna, dvs symbolerna för ljuden. Lyssna och läs stöder den vanliga läsinlärningen så att svårigheter inte behöver uppstå.

Lyssna och läs används från 6 år och uppåt i såväl hel- och halvklass som i enskild undervisning.

Läromedlet består av

bildkort, som läraren kan plasta in

handledning med steg-för-steginstruktioner och kopieringsunderlag för diagnoser av elevernas fonologiska medvetenhet, gruppöversikter, avcheckningsscheman och strukturerade listor med ljudenligt stavade ord för övningar på analys, syntes och positionsanalys.

Materialet är skrivet av talpedagog Birgitta Malmberg Sethson