Bläddra

M2000 Marknadsf Problembok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

M2000 Marknadsf Problembok

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
M2000-paketet ersätts av den nya versionen M2000 Classic!
För den som vill kompletteringsbeställa tidigare version av M2000 kommer nedanstående komponenter att säljas så länge lagret räcker.
Till M2000 Classic...

Läs mer
Marknadsföringen befinner sig i en brytningstid. Nya teorier, nya medier och ny teknik utvecklas i en takt som kan verka omtumlande. M2000 ger perspektiv och helhetssyn på det som nu händer. Med stabil förankring i etablerad marknadsföringsteori visar M2000 hur allt det nya bidrar till att grundlägga ett helt nytt marknadsföringssynsätt. Kryddat med exempel ur verkligheten förklaras på ett pedagogiskt och lättfattligt sätt hur dagens företag kan utveckla en levande och lönsam dialog med sina kunder.
M2000
- är kund- och relationsorienterat - ser kunden som företagets största tillgång
- är processorienterat - ser marknadsföringen som en ständigt fortgående process och något som genomsyrar hela företaget
- är verklighetsbaserat - utgår från aktuella strömningar i näringsliv och samhälle och innehåller många exempel hämtade direkt ur verkligheten
- är affärsorienterat - ser marknadsföringen som ett medel att förverkliga företagets affärsidé, strategiska inriktning och affärsmål
- är framtidsinriktat - behandlar nya synsätt, ny teknik och nya medier utan att tappa det historiska perspektivet
- integrerar kunskaperna och skapar en handlingsförmåga för kreativ problemlösning
M2000 är ett komplett läromedel
Problemboken har ett stort utbud av övningar och bygger på ett problemorienterat arbetssätt. I lösningshäftet finns svaren till problembokens övningar. Den utförliga lärarhandledningen innehåller planeringsförslag, OH-bilder i PowerPoint, provuppgifter med lösningar etc.
M2000 är främst avsett för kursen Marknadsföring på gymnasieskolan och komvux. Det kan med fördel användas även i annan grundläggande utbildning i marknadsföring, både företagsinternt och vid självstudier.

Om författarna
Fyra välrenommerade författare
Jan-Olof Andersson är lärare och konsult i ekonomiska ämnen och är medförfattare till bl a E2000 Företagsekonomi och H2000 Handel. Anders Pihlsgård arbetar som företagskonsult och ekonomilärare på gymnasieskolan och är medförfattare till bl a E2000 Light och i H2000-serien. Rolf Jansson är koncernchef i Cordovan Group. Nils Nilsson är lärare och vice rektor vid Högskolan i Kalmar.