Bläddra

Magesmith, Bo and Eg : Book Two

Kategorier: Språk och lingvistik

Magesmith, Bo and Eg : Book Two

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här

Bodin och Egil har lyckats komma undan Balendins styrkor och tillsammans fortsätter deras jakt på The Big Spell. De hamnar i situationer där det är svårt att skilja på vad som är verklighet och vad som är fantasi. Bodins krafter växer sig allt starkare och hon vet att hon måste finna den stora Magesmith som kan hjälpa henne att kontrollera sina krafter. Samtidigt börjar hon tvivla på vem som vill henne väl och vem som är ute efter att förgöra henne. Egil står troget vid hennes sida och de ställs inför val där deras vänskap blir alltmer betydelsefull.

Magesmith, Bo and Eg : Book Two är andra delen i en trilogi och ingår i Libers serie English Short Novels. Boken rekommenderas för helklassläsning i åk 6. Ordfrekvensen i boken enligt korpus är:

  • 85,4 % av orden ingår i de 1000 mest frekvent använda orden i engelska.
  • 91,1 % av orden ingår i de 2000 mest frekvent använda orden i engelska.
  • 92,4 % av orden ingår i de 3000 mest frekvent använda orden i engelska.

Detta innebär att delar av texten kan vara något utmanande och handlingen har en del mer abstrakta detaljer eftersom det är en berättelse inom fantasygenren. Samtidigt är strukturen väldigt tydlig och det är många dialoginslag så eleverna bör få en ganska god översiktlig förståelse. Att gå igenom ord och fraser inför läsning rekommenderas. Till boken finns ett nedladdningsbart arbetsupplägg för läsning i helklass. Boken är helt fristående.