Bläddra

Magic! Star Lärarpaket A-C – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik

Magic! Star Lärarpaket A-C – Digitalt + Tryckt

Kategorier: Språk och lingvistik
Köp här
Lärarpaketet består av en tryckt lärarhandledning och en omfattande digital resurs. Lärarpaketet ger undervisningsstöd, förslag på anpassningar och inspiration. I lärarhandledningen presenteras de tre böckerna Magic! Star A–C, metodiska tankar och detaljerade kapitelgenomgångar. I den digitala resursen finns förberedda genomgångar med förslag på kapitelgenomgångar samt färdiga övningar och underlag för att skapa egna övningar. I kopieringsunderlag finns extra material, övningar och bilder. I den digitala resursen finns även alla inspelade sånger med noter och ackord, en omfattande bildbank som du kan använda för att skapa egna övningar samt filmer som anknyter till innehållet i Magic! Star A–C.