Bläddra

Magnus Gabriel von Block

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
Köp här

Magnus Gabriel von Block

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
Köp här
Sten Lindroth (1914 1980) är en av den svenska idé- och lärdomshistoriens mest inflytelserika personer. En ovanlig förening av djup lärdom och stilistisk förmåga går i dagen i allt han skrev, bland annat i hans bekanta Svensk lärdomshistoria, men även i denna livliga biografi över läkaren och polyhistorn Magnus Gabriel von Block (1669 1722). Denne numera glömde man var med sitt mod, sin kunskap och sin aldrig sinande stridbarhet en viktig gestalt i den svenska förupplysningen, alltid beredd att ta strid mot vidskepelser och farliga missförstånd.