Bläddra

av:Jean Le Rond d'Alembert

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Idéhistoria Kulturvetenskap Kulturvetenskap och medievetenskap Samhälle och kultur: allmänt Samhälle och samhällsvetenskap Västerländsk filosofi: upplysningen
Matematikern och upplysningsta nkaren Jean Le Rond d Alembert hade tillsammans med Denis Diderot det redaktionella ansvaret fo r den monumentala Encyklopedien, till vilken han fo rfattade mer a n tusen artiklar samt en inledning. Ha r beskriver han Encyklopediens plan, metod och filosofi pa ett sa uppslagsrikt sa tt…
Köp här

Isbn: 9789198514940

Utgivningsår:20200603

Utgivare: Bokförlaget Faethon

Mediatyp: BC

av:Gilles Deleuze

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
Min bok om Kant, den är något annorlunda. Jag tycker mycket om den. Jag skrev den som en bok om en fiende. I den försökte jag visa hur han fungerar och hur hans maskineri är uppbyggt. (Gilles Deleuze) Kant är till skillnad från Spinoza, ­Nietzsche och Bergson som Deleuze också ägnar varsin monografi under 1960-talet…
Köp här

Isbn: 9789186133603

Utgivningsår:20150601

Utgivare: Glänta produktion

Mediatyp: BC

av:Svante Nordin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
I början av 1600-talet påbörjas den intellektuella revolution som ska sätta Europa i rörelse. Med kraft breder bland annat den cartesianska ”nya filosofin” och den nya vetenskapen med dess empiriska och matematiska metoder ut sig. Fram växer den mekanistiska världsbild som ersätter den teleologiska…
Köp här

Isbn: 9789189139091

Utgivningsår:20220420

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
Alltsedan Immanuel Kant och andra tänkare under 1700-talet lanserade ordet upplysning har beteckningen varit omdiskuterad. Många har sett upplysningen som något som utgör själva kärnan i västerländsk modernitet. Begreppet har förknippats med en tro på förnuft, frihet och vetenskap, på kunskapens makt liksom med…
Köp här

Isbn: 9789187483080

Utgivningsår:20141127

Utgivare: Brutus Östlings bokf Symposion

Mediatyp: BC

av:Svante Nordin

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Modern filosofi: från 1800 Västerländsk filosofi: upplysningen
De filosofer som översköljdes av modernitetens första chockvåg försökte förstå, tolka och begreppsliggöra det moderna. De upplevde den amerikanska revolutionen 1776 och den franska 1789. De fick se hur den nya industriella och tekniska verkligheten, den globaliserade marknaden och vetenskapen förändrade den…
Köp här

Isbn: 9789189526129

Utgivningsår:20230306

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Jacques Attali

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: historia, politik och försvar Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
På sin vandring genom 1700-talet, från slutet av Ludvig XIV:s regeringstid till randen av den franska revolutionen, får Denis Diderot se allt av slutet på en värld och förstå allt av den nya värld som gryr; vad gäller såväl värderingar som politiska maktrelationer och teknikens krafter. Han trotsar alla sin tids stora…
Köp här

Isbn: 9789187513312

Utgivningsår:20150520

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av:David Hume

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Religion och tro Religion: allmänt Religionsfilosofi Västerländsk filosofi: upplysningen
I sitt filosofiska verk Dialoger om naturlig religion låter den skotska upplysningsfilosofen David Hume sina fiktiva karaktärer Philo, Demea och Cleanthes debattera Guds existens. Att Gud finns är de rörande överens om, trätoämnena består i hur Guds natur ska uppfattas, och om mänskligheten ens är kapabel att komma…
Köp här

Isbn: 9789189706309

Utgivningsår:20230116

Utgivare: Ekström & Garay

Mediatyp: BC

av:Adam Smith

Kategorier: Ämnesområden inom filosofi Etik och moralfilosofi Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
”Teori om de moraliska känslorna”, Adam Smiths första bok, publicerades 1759. Smith var vid denna tid en ung professor vid Glasgows universitet. Boken tilldrog sig stor uppmärksamhet men hamnade efter hand i skuggan av hans andra bok, som etablerade den moderna nationalekonomin: ”Nationernas…
Köp här

Isbn: 9789171735270

Utgivningsår:20190430

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Immanuel Kant

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
”Upplysning är människans utträde ur sin självförvållade omyndighet. Omyndighet är oförmågan att göra bruk av sitt förstånd utan någon annans ledning. Självförvållad är denna omyndighet om orsaken till densamma inte ligger i brist på förstånd, utan i brist på beslutsamhet och mod att göra bruk av det utan någon annans…
Köp här

Isbn: 9789171736581

Utgivningsår:20230414

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av: Voltaire

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Essäer Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Klassiker Skönlitteratur Skönlitteratur i översättning Skönlitteratur: allmänt Skönlitteratur: specialutgåvor Västerländsk filosofi: upplysningen
Voltaires mästerverk Candide [1759] publicerades ursprungligen med undertiteln »eller optimismen«, som en föraning om den satiriska uppgörelse med den samtida filosofen Leibniz svärmiska ideal som romanen skulle utgöra. Leibniz menade att vår värld är »den bästa av alla tänkbara världar«, och Voltaires romanfigur…
Köp här

Isbn: 9789180634335

Utgivningsår:20230630

Utgivare: Modernista

Mediatyp: BB

Köp här

Isbn: 9789188589361

Utgivningsår:20191118

Utgivare: Fri Tanke Förlag

Mediatyp: BB

av:Jean-Jacques Rousseau

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
När Rousseau läste upp sina berömda Bekännelser på 1770-talet möttes han av en rungande tystnad, vilket sårade honom djupt. Därför skrev han dessa fiktiva dialoger mellan en intresserad utlänning vid namn Rousseau och en fientligt inställd fransman, ett slags försvar som är filosofens märkligaste verk. Översättningen…
Köp här

Isbn: 9789127149854

Utgivningsår:20161104

Utgivare: Natur & Kultur Allmänlitteratur

Mediatyp: BB

av:Hjalmar Fors

Kategorier: Europas historia Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Historia Historia och arkeologi Matematik och naturvetenskap Naturvetenskap Naturvetenskapens historia Västerländsk filosofi: upplysningen
Hur uppstod våra uppfattningar om vad som är vetenskap respektive vidskepelse? Upplysningens element är en fascinerande berättelse om hur en idag ganska okänd grupp svenska alkemister och kemister bidrog till uppkomsten av vår moderna verklighetsuppfattning. Genom att definiera materien och dess gränser lade de grunden…
Köp här

Isbn: 9789188589460

Utgivningsår:20200520

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av:Gunnar Petri

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
Vad var upplysningen – den historiska händelse som under 1700-talet satte människans förnuftsförmågor i rörelse och omstöpte kulturer, individer och samhällen? I mer än 250 år har upplysningsidéerna både idealiserats, förvrängts och demoniserats. Otaliga är de filosofiska och politiska rörelser – från…
Köp här

Isbn: 9789189732872

Utgivningsår:20240108

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB

av: Voltaire

Kategorier: Biografi: allmänt Biografi: litteratur Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Självbiografi: litteratur Västerländsk filosofi: upplysningen
I sina Minnen målar Voltaire en bild av Europa vid 1700-talets mitt. Han är elak, rolig och elegant. Den skrevs i slutet av 1750-talet ungefär samtidigt med Candide, och är inte någon självbiografi i modern mening, men ger i ett slags rapsodisk och i bästa mening anekdotisk form en bild av hans mellanhavanden med…
Köp här

Isbn: 9789170401268

Utgivningsår:20170215

Utgivare: CKM förlag

Mediatyp: BC

av:Immanuel Kant

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Fredsforskning och konfliktforskning Referensverk, informationshantering och tvärvetenskap Tvärvetenskap Västerländsk filosofi: upplysningen
Hösten 1795 utkom i Königsberg (som i dag heter Kaliningrad och är en rysk stad) en liten skrift författad av stadens mest berömde son, filosofen Immanuel Kant (1724–1804). Skriften hette ”Zum ewigen Frieden”, Om den eviga freden. Den omedelbara anledningen var freden i Basel i mars samma år mellan Preussen…
Köp här

Isbn: 9789171735393

Utgivningsår:20180406

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BB

av:Immanuel Kant

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Västerländsk filosofi: upplysningen
”Striden mellan fakulteterna” är en av Kants ålderdomsskrifter. Den utkom 1798 och är en universitetspolitisk klassiker. I tre delar behandlar Kant den filosofiska fakultetens förhållande till den teologiska, den juridiska och den medicinska fakulteten. Han argumenterar för att den filosofiska fakultetens…
Köp här

Isbn: 9789171736062

Utgivningsår:20200904

Utgivare: Bokförlaget Daidalos

Mediatyp: BC

av:Michael Stanley

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Religion och tro Religion och vetenskap Religion: allmänt Religionsfilosofi Religiösa frågor och debatter Västerländsk filosofi: upplysningen
The book of Dr. Michael Stanley Emanuel Swedenborg & his Heavenly Secrets, translated into Russian by Tanja Perskaja, has had an original title Swedenborg, Essential Readings. Initially published in 1988 in English, it was well received among the English-speaking public, and therefore had several later editions…
Köp här

Isbn: 9789197041676

Utgivningsår:20170420

Utgivare: Edition TPW-Tornet

Mediatyp: BC

av:Dorinda Outram

Kategorier: Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Historia Historia och arkeologi Västerländsk filosofi: upplysningen
Upplysningsepoken flödade av diskussioner om människans natur, sanningen och Gud. Den präglades av internationella utbyten av idéer, folk och guld. Men betydde upplysningen samma sak för män och kvinnor, för rika och fattiga, för européer och icke-européer? Dorinda Outram placerar in perioden i de bredare sociala…
Köp här

Isbn: 9789179035136

Utgivningsår:20210813

Utgivare: Lind & Co

Mediatyp: BB

av:Helene Blomqvist

Kategorier: Biografier och litteraturvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Litteraturvetenskap 1600-talet och 1700-talet Litteraturvetenskap och litteraturkritik Litteraturvetenskap: allmänt Litteraturvetenskap: poesi och poeter Västerländsk filosofi: upplysningen
Det rådde under 1700-talet konsensus i västerlandet om att världsordningen är moralisk, så att det goda belönas och det onda straffas. Denna världsåskådning var den grund som kyrkan och samhället vilade på, och marken under 1700-talsmänniskornas fötter. Skulle man utmana och rucka på detta fundament skulle kaos hota…
Köp här

Isbn: 9789178449538

Utgivningsår:20160502

Utgivare: Gidlunds förlag

Mediatyp: BB

av:Stellan Ottosson

Kategorier: Biografi: allmänt Biografier och litteraturvetenskap Biografier, sanna berättelser, essäer etc. Biografier: filosofi och samhällsvetenskap Filosofi Filosofi och religion Filosofins historia och filosofiska traditioner Litteraturvetenskap och litteraturkritik Västerländsk filosofi: upplysningen
François-Marie Arouet kom att bli en ryktbar prosaist, nydanande historiker och Frankrikes mest spelade dramatiker under 1700-talet. Under namnet Voltaire och med fältropet Krossa den skändliga! stred han mot inbiten vidskepelse, brutal rättsskipning och mot kyrkans heligaste dogmer, med ironin och grova skämt som…
Köp här

Isbn: 9789189139015

Utgivningsår:20220425

Utgivare: Fri Tanke

Mediatyp: BB