Bläddra

Makt, ledarskap och jämställdhet ur ett energiperspektiv

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation

Makt, ledarskap och jämställdhet ur ett energiperspektiv

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Management och företagsledning Management: ledarskap och motivation
Köp här
Vad innebär begreppet energi i ledarskap och makt? När man pratar om energi inom fysik och kemi är det relativt enkelt och alla insatta vet vad man pratar om, men hur definierar man energi när det rör ämnen som psykologi och sociologi? Vad skiljer till exempel en alfa från en beta i ledarskapssammanhang? Vad menar man egentligen när man säger att det är dålig stämning i ett rum? Hur kan det psykologiska våldet ibland vara värre och skapa djupare sår än det fysiska våldet? Varför upplevs män i högre grad målfokuserade och mäktiga, medan kvinnor oftare uppfattas som svaga och splittrade? Dessa frågor och många fler besvaras i denna bok. Emma Lindelius, fil.kand. i psykologi och beteendevetenskap, har utvecklat teorier för att bättre kunna diskutera energi ur ett bredare perspektiv. Författarens teorier kring energi och energiprojektion skall dock ses som ett komplement till att förstå begrepp som ledarskap och makt, inte som ett fenomen utanför de traditionella teorierna. Det är snarare en förlängning och fördjupning av dessa komplicerade funktioner. Det här är författarens andra bok på temat energiprojektion, och medan den första boken Energiprojektion- teori och praktik är en grundintroduktion, ligger fokus här på energibegreppets inverkan på makt, ledarskap och skillnaden mellan mäns och kvinnors energier, och vad en insikt om denna skillnad kan göra för att stabilisera maktbalansen mellan könen. Boken börjar med en kortfattad introduktion till energi och energiprojektion, men fortsätter sedan att bland annat analysera energins betydelse för vår sårbarhet inför makt och våld, samt några av de energibaserade tekniker som kan användas för ett effektivt ledarskap. Författaren tar även upp hur kunskap om energi kan öka förståelsen för något som drabbar allt för många idag, nämligen utbrändhet.