Bläddra

Makten och att tänka utanför boxen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här

Makten och att tänka utanför boxen

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Makten och att tänka utanför boxen Vi har under vårt arbete ofta funderat på, hur en bättre värld ska kunna utvecklas. Vår bok speglar funderingar ur våra två olika perspektiv. Vi an-vänder citat (aktuella tidningscitat) för att bl.a. visa, att många redan tänker som vi. Tillsammans blir vi ju då starkare i dialogen med Makten kring ändrad Makt och Maktutövning. Men vi prövar i denna bok också att utveckla tänk och arbetssätt, som resulterar i mer ”gemensamma” bilder av såväl en verksamhets som ett samhälles Nu respektive Önskade läge. Och när vi diskuterat kring boken, upptäckte vi, hur väl den stämmer med våra erfarenheter från arbetslivet. Erfarenheter som kan sammanfattas i: • Maktens bristande intresse för demokrati och kompetens för arbete med bredare värdebegrepp, där objektiva värden som tid och pengar kompletteras med subjektiva värden som kultur, delaktighet och upplevelsevärden. • Maktens bristande förmåga att fokusera och kommunicera det vä-sentliga. Den drivs av en mängd intressen som finns runt omkring, som den ständigt måste ta hänsyn till. Men Människor måste förstå vart verksamheten är på väg och varför. Och vilja att vara med på ”resan” (delaktighet). • Maktens bristande förmåga att skapa och förankra bilder av Nu och Önskat läge. Resultatet blir bristande insikt, dåliga dialoger och bristande engagemang och delaktighet.