Bläddra

Målet i sikte Förskoleklassen – kartläggning i matematik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här

Målet i sikte Förskoleklassen – kartläggning i matematik

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Lärarhandledningar och lärarmaterial Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap Undervisning i specifika ämnen
Köp här
Målet i sikte är ett fristående kartläggningsmaterial i matematik och kan användas oberoende vilket grundmaterial du använder i klassen. Eleverna ska möta innehållet enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem. Eleverna i förskoleklassen ska möta innehållet naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning samt del av helhet och del av antal. De ska möta matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring får eleverna möta uttryck och begrepp inom matematiken för att på så sätt utveckla sina kunskaper i matematik.