Bläddra

Man ser inte gruppen för alla barn – Individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Man ser inte gruppen för alla barn – Individer, grupper och kommunikativa möten i förskolan

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Förskolan är och har av tradition varit en social arena där just att lära sig vara tillsammans och bli deltagare i grupp varit det centrala. I dag blir dock både förskolan och samhället alltmer individualiserat. I Man ser inte gruppen för alla barn diskuterar vi förskolan i ljuset av spänningsfältet mellan individ och grupp. Bland annat diskuteras hur barngruppen kan bli en positiv resurs för barns lärande inom olika lärandeområden såsom språk, matematik och musik, och vad man som förskollärare kan göra för att alla barn ska bli delaktiga i förskolans verksamhet. Man ser inte gruppen för alla barn kan bidra till att diskutera och reflektera över hur man ser på sitt nuvarande eller kommande uppdrag i förskolan och hur barn som individer och grupper kan träda fram och stöttas i olika sammanhang och i relation till olika innehåll. Boken vänder sig till såväl studenter på olika utbildningsnivåer som till verksamma inom förskolans praktik.