Bläddra

Mångfald i tidiga åldrar – Interkulturellt lärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap

Mångfald i tidiga åldrar – Interkulturellt lärande

Kategorier: Pedagogik Samhälle och samhällsvetenskap
Köp här
Nya globala kontexter innebär såväl utmaningar som möjligheter för yngre barn och människorna runt omkring dem. Klimat­förändringar, väpnade konflikter och fattigdom tecknar i kombination med ständigt framflyttade gränser inom forskning och teknik en paradoxal bild av både de hot och de möjligheter som världens barn står inför. Många nya frågor aktualiseras därmed, om de förutsättningar som yngre barn behöver för att lära och må bra. Mångfald i tidiga åldrar: interkulturellt lärande utgör ett komplement till de projekt och initiativ inom förskolan och de tidiga skolåren som ger stöd åt arbetet med yngre barn med olika kulturella och språkliga bakgrunder och deras familjer. Bokens kapitel rör sig mellan olika kontexter för att ge läsarna fler perspektiv och en bredare bild av vad mångfaldsarbete innebär. Boken redogör för internationella forskningssamarbeten och olika aspekter av internationellt arbete, och innehåller såväl teoretiska diskussioner som praktiska tillämpningar. I varje kapitel finns också diskussionsfrågor som kan skapa grund för kritisk reflektion över det som diskuterats i de olika kapitlen. Mångfald i tidiga åldrar: interkulturellt lärande vänder sig främst till studenter inom förskollärar- och lärarutbildning, och kan bidra till att skapa större medvetenhet inom bland annat kulturella, språkliga och utbildningsmässiga frågor.