Bläddra

Människan – inte bara en kropp

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här

Människan – inte bara en kropp

Kategorier: Ande, kropp och själ Hälsa, relationer och personlig utveckling
Köp här
HUR KAN JAG STÄRKA MIN KONTAKT MED DET ANDLIGA – den osynliga människan i mig? Hur kan vi stärka vår kontakt till denna osynliga människa i oss, detta okränkbara inre centrum mot vilket alla yttre som inre intryck och kränkningar studsar. Centrumet som är oberoende av den yttre världen och den fysiska verkligheten. Platsen och rummet av frid. Utsiktspunkten från vilken jag kan iaktta mig själv och världen. Det högre jagets gränslösa rike i mig. Här har tankar, känslor och viljor förvandlats till lydiga undersåtar som helt står i dess tjänst. Här finns en stilla ordning och harmoni lång bortom det kaos som till vardags råder i vår själ när alla delarna strävar åt olika håll och gör som de vill. Detta stilla centrum, detta inre lugn är förutsättningen för att få kontakt med sin egen andlighet och med det andliga i världen. Vägen dit går över medveten närvaro, skolning, koncentration och meditation. Det gäller att frigöra sitt tänkande från den fysiska världen och dess yttre stimulans. Frigöra känslorna från deras bundenhet till det personliga och ställa viljan i det högre jagets tjänst.