Bläddra

Mänskliga rättigheter i teori och praktik : från idé till förvaltning

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Mänskliga och medborgerliga rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden

Mänskliga rättigheter i teori och praktik : från idé till förvaltning

Kategorier: Författningsrätt och förvaltningsrätt Juridik Mänskliga och medborgerliga friheter och rättigheter Mänskliga och medborgerliga rättigheter Politik och statsskick Politiskt kontroll och politisk frihet Samhälle och samhällsvetenskap Särskilda rättsområden
Köp här
Att arbeta med mänskliga rättigheter i offentlig förvaltning väcker många frågor. Vad innebär det egentligen att mänskliga rättigheter är just rättigheter, och vilka plikter för de med sig? Vilka strategier kan anammas i arbetet mot rasismens normalisering? På vilket sätt ska konventioner tolkas i relation till svensk lagstiftning, och varför är det centralt med ett gott bemötande? I skärningspunkten mellan ledande forskning och praxis i den svenska förvaltningen diskuteras dessa och många andra frågor. Mänskliga rättigheter i teori och praktik: Från idé till förvaltning bidrar med såväl vetenskapliga som praktiska och erfarenhetsbaserade perspektiv på arbetet med mänskliga rättigheter i det offentliga Sverige. I boken förenas etik, statsvetenskap och juridik med konkreta frågor och utmaningar som aktörer inom den svenska förvaltningen möter. Ledande forskare inom fältet och offentliganställda med expertfunktioner inom sina myndigheter diskuterar och bidrar med perspektiv på hur mänskliga rättigheter bör förstås, såväl i teori, tillämpning och praktik som i länkarna däremellan. Boken fungerar som ett stöd och ett diskussionsunderlag för att driva arbetet med mänskliga rättigheter framåt. Den vänder sig till dig som arbetar med mänskliga rättigheter i Sverige, med eller utan juridisk kompetens, men även till dig som just nu studerar mänskliga rättigheter för att i framtiden arbeta med ämnet.