Bläddra

Markeringar

Kategorier: Hobby, spel och lekar Kortspel Kortspel: bridge Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Köp här

Markeringar

Kategorier: Hobby, spel och lekar Kortspel Kortspel: bridge Livsstil, hobby och fritid Spel och lekar
Köp här
I Markeringar redogör Jan Wohlin inte bara för vilka bridgemarkeringar som står till buds, utan också hur de bör nyttjas. Wohlin ger sig inte in på att beskriva alla olika markeringssystem som florerar och klokt nog undviker han att låsa sig fast vid någon speciell teknik. I stället diskuterar han hur tekniken ska utnyttjas, ovasett vilken den nu är. Om ni väljer att högmarkera med låga, höga eller rentav udda kort är såleds underordnad betydelse. Det är tankarna bakom markeringarna som är det primära.