Bläddra

Marknadsföring i tjänsteföretag

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här

Marknadsföring i tjänsteföretag

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management
Köp här
Kan man marknadsföra tjänster på samma sätt som varor? Nej, det krävs ett helt annat, relationsinriktat synsätt, menar författaren. Boken förmedlar teori och praktik om extern och intern marknadsföring av tjänster.

Det tjänsteorienterade synsätt och de modeller som beskrivs i boken är till hjälp vid utveckling av ett marknadsorienterat sätt att tänka också vid business-to-business.

Om författarna
Christian Grönroos är professor med inriktning mot tjänste- och relationsmarknadsföring vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.