Bläddra

Marknadsorientering – myter och möjligheter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här

Marknadsorientering – myter och möjligheter

Kategorier: Ekonomi, finansväsen, näringsliv och management Företagsekonomi och management
Köp här
Företag måste vara marknadsorienterade för att kunna växa och vara lönsamma!
Framgångsrik marknadsorientering kräver kunskaper om hur marknader förändras och fungerar. Det gäller att inte fastna i myter och vanföreställningar.

Läs mer
I denna unika bok, utgiven i samarbete med MTC, ger ledande svenska marknads- och marknadsföringsforskare, varav 19 professorer i företagsekonomi, sina synpunkter på marknadsorienteringens myter och möjligheter. De gör det med utgångspunkt i sin omfattande forskning om interaktion, relationer och marknadsnätverk.
I 18 kapitel behandlas hur marknadsorienteringen påverkas av bl.a. globalisering, informations- och produktionsteknologi, tjänsteutveckling, näringspolitik och relationen mellan samarbete och konkurrens. Boken ger en praktisk och teoretiskt grundad helhetsbild med många illustrativa företagsexempel. Den vänder sig i första hand till beslutsfattare i näringslivet, men är också lämplig som kurslitteratur.

Om författarna
Bakom boken står MTC, Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum tillsammans med 31 ledande svenska marknadsforskare. Bokens redaktör har varit professor Lars-Gunnar Mattsson.