Bläddra

Marknadsrätten : en introduktion

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Marknadsrätten : en introduktion

Kategorier: Bolags-, handels- och konkurrensrätt Juridik Särskilda rättsområden
Köp här

Grundläggande lärobok med tonvikt på den svenska marknadsrättens kärnområden, konkurrens- och marknadsföringslagstiftningen. Även annan marknadsrelaterad lagstiftning behandlas liksom systemen för näringslivets självreglering på marknaden. Gällande svensk rätt ses i såväl ett historiskt som vidare europeiskt och internationellt sammanhang. Boken är främst avsedd för jurist- och ekonomutbildningar men är också lämplig för andra utbildningar i marknadsföring.

Denna upplaga har väsentligt reviderats och beaktar 2008 års konkurrens- och marknadsföringslagsreform och övriga förändringar i den marknadsrättsliga lagstiftningen: 2008 års upphandlingslagar, informationsbestämmelserna i försäkringsavtalslagen, distans- och hemförsäljningslagen, marknadsföring av alkohol- och tobaksvaror samt läkemedel. Slutligen beaktas 2006 års revision av Internationella handelskammarens (ICC) Regler om reklam och marknadskommunikation.