Bläddra

Matematik Gamma A-boken

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Matematik Gamma A-boken

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

I Matematik Gamma A-boken för åk 6 hittar du:

  • De två första kapitlen och hälften av kapitel 3 från Gamma grundbok. I nivå ETT och TVÅ kan eleven skriva direkt i A-boken. I nivå TRE får eleven skriva svaren i ett räknehäfte.
  • Centralt innehåll i enlighet med kursplanen
  • Tydlig struktur
  • Gemensamma genomgångar
  • Exempel på lösningar och redovisningar
  • Uppgifter på tre svårighetsnivåer
  • Variation i uppgifternas karaktär
  • Ledtrådar som hjälp att komma vidare
  • Avsnitt med fokus på olika förmågor
  • Sammanfattningar av centrala begrepp och metoder