Bläddra

Matematik grundvux delkurs 3

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Matematik grundvux delkurs 3

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Ett läromedel för grundvux av samma författare som till de mycket populära läromedlen för åk 4-9 Matematik Alfa Beta Gamma och Matematik XYZ.
Matematik grundvux består av tre böcker och ett nedladdningsbart lärarmaterial:
- Matematik grundvux delkurs 1-2
- Matematik grundvux delkurs 3
- Matematik grundvux delkurs 4
- Matematik grundvux lärarmaterial

De tre böckerna täcker det centrala innehållet för respektive delkurs enligt läroplanen för kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå.

Läs mer
Till serien finns en hemsida med kompletterande materiel, arbetsblad, fördiagnoser, prov, Powerpoint-genomgångar, filmade genomgångar m.m. Adressen till hemsidan är www.matematikgrundvux.se.

Utmärkande drag
- Delkurs 1 och 2 i samma lärobok, delkurs 3 och 4 i separata böcker
- Knivskarpa genomgångar för individuella studier
- Rikligt med övningar på tre nivåer
- Repetition, sammanfattningar och utmanande uppgifter

Matematik grundvux, delkurs 1 består av tre kapitel: Tal och räkning, Numerisk räkning samt Geometri och statistik. Delkurs 2 består också av tre kapitel: Tal och räkning, Geometri och enheter samt Bråk, procent och statistik.

Matematik grundvux, delkurs 3 består av fem kapitel: Taluppfattning och tals användning, Algebra, Geometri, Samband och förändring samt Sannolikhet och statistik.
Uppgifterna i delkurs 3 är markerade med bokstäver, som visar vilka förmågor du tränar.

Matematik grundvux, delkurs 4 består av sex kapitel: Taluppfattning och tals användning (kapitel 1 och 2), Algebra, Samband och förändring, Geometri samt Sannolikhet och statistik.

Matematik grundvux lärarmaterial (nedladdningsbart) med prov och diagnoser för delkurserna 1-4 innehåller också inloggningsuppgifter till hemsidan och lösningar till de uppgifter där det anses önskvärt med sådana. Dessa lösningar kan kopieras till elever och kan förstås ibland också vara ett stöd för lärarna.

Om författarna
Lennart Undvall har varit högstadielärare i matematik och fysik i ca 40 år. Han har arbetat med lärarutbildning och lärarfortbildning samt mottagit Ingvar Lindqvist-pris för sitt arbete med naturvetenskaplig profil vid S:t Ilians skola i Västerås. Under hela sin tid som lärare har Lennart varit verksam som läromedelsförfattare och 2013 fick han också läromedelspriset Lärkan.
Christina Melin har arbetat som mellanstadielärare i drygt 40 år. Hon har varit verksam som handledare vid lärarutbildningen i Uppsala och är även medförfattare till serien Matematik Alfa, Beta, Gamma.
Kristina Johnson har undervisat i matematik och naturvetenskap på högstadiet sedan 1995. Hon jobbar på Bergtorpsskolan som har fått flera utmärkelser för sitt kontinuerliga kvalitetsarbete. Man har bland annat arbetat med att utveckla sina verktyg för formativ bedömning och i den satsningen har Kristina haft en betydande roll. Sedan 2006 är Kristina författare i Matematik XYZ.
Conny Welén arbetar som högstadielärare i matematik och naturvetenskap samt som utvecklare av matematikapplikationer på internet. Han har stor erfarenhet av utveckling av läromedel i matematik, fysik och kemi både för högstadiet och gymnasiet. Conny är med som författare i Matematik XYZ sedan 2011.