Bläddra

Matematik X

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Matematik X

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här

Psst! Finns också som Blendedpaket, grundbok och Digital elevlicens, för skolor.

Meningsfulla uppgifter på rätt nivå

I Matematik X-grundboken för åk 7 har de olika kapitlen namn efter huvudrubrikerna i det centrala innehållet. Varje kapitel börjar med ett kort förtest "Kan du det här?" och sedan är uppgifterna i respektive avsnitt uppdelade i tre nivåer. Alla uppgifter är också markerade med de förmågor som testas. I varje kapitel finns det också "Förmågorna i fokus" där läraren och eleven får chansen att ytterligare fördjupa sig i de olika förmågorna. I slutet av boken finns det också ledtrådar, facit och läxor.

Matematik XYZ är väl anpassad till kursplan och kunskapskrav i matematik genom:

  • kapitel som går hand i hand med det centrala innehållet
  • uppgifter på tre nivåer
  • exempel på lösningar och redovisningar med god kvalitet
  • variation i uppgifterna
  • markering av vilken förmåga som tränas
  • ledtrådar som hjälp att komma vidare
  • register med centrala matematiska begrepp

Matematik XYZ-serien bygger på en metod som innebär att elevgruppen hålls samlad och varje elev kan utmana sig själv oberoende av vilken nivå man arbetar på. Matematik X-grundboken innehåller tre nivåer. Behövs en lättare nivå, se Matematik X Bas; för svårare nivå, se Matematik X Utmaning. Avsnitten i grundboken och Bas är helt parallella, så det är enkelt att arbeta med de båda böckerna samtidigt i klassrummet.