Bläddra

Matematisk medvetenhet

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Matematisk medvetenhet

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Hur ska vi pedagoger och lärare kunna analysera och kartlägga barns matematiska tänkande? I denna fråga vill Matematisk Med­vetenhet vara en del av lösningen. I bokens första del får vi inblick i hur barn tänker matematik och vilka möjligheter vi som lärare har att stödja och stimulera det tänkandet. Ann-Louise Ljungblad utvecklar här sina tankar om barns inre bilder och inre tal. Bokens andra del innehåller ett analysschema över elevens matematiska medvetenhet från förskoleåldern upp genom hela grundskolan. Boken präglas av en övertygelse om att alla barn har förmågan att erövra matematiken.