Bläddra

Matte med hela kroppen

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Matte med hela kroppen

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Matte med hela kroppen innehåller 46 rörelselekar, som samtidigt låter barnen träna olika matematiska färdigheter.

Det kan vara svårt för små barn att sitta stilla en längre tid. Samtidigt lyckas ofta en reflektion bättre när den är förknippad med rörelse. När en rörelse kombineras med tredimensionellt lärande blir också den matematiska bakgrunden klarare och mer begriplig, framför allt för barn som har svårt för abstrakt tänkande. Sist men inte minst: Det är roligt att ”leka” matte!

Rörelselekarna i Matte med hela kroppen är indelade i fem områden:

  • aritmetik
  • geometri
  • sakräkning
  • samarbete
  • rytm.

I boken finns också en kortare handledning samt kopierings­underlag.

Lekarna kräver inget eller sparsamt med material och utförs i klassrummet, utomhus eller i idrottssalen.