Bläddra

Mattehuset Räkna Multiplikation och division 6-9, 5-pack

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen

Mattehuset Räkna Multiplikation och division 6-9, 5-pack

Kategorier: Barnböcker, ungdomsböcker och läromedel Läromedel Läromedel: matematik Läromedel: matematik och naturorienterande ämnen
Köp här
Räkna med progression
Mattehuset är en serie med tjugofem träningshäften på olika svårighetsnivåer där eleverna får träna och befästa sina baskunskaper i matematik. Perfekt för de som vill komma ikapp, de som vill träna lite mer eller de som helt enkelt bara vill jobba snabbare. Mattehuset kan du alltid lägga fram på bordet som en lättjobbad individanpassning.

Läs mer
Pedagogiska tankar
Målgruppen för Mattehuset är elever som behöver träna mera för att befästa sina kunskaper i matematik och elever som snabbt blir klara. Läromedlet underlättar individualiseringen i klassrummet. Språket är enkelt, textmängden är begränsad och uppgifterna är varierande, befästande och vardagsnära.

Komponenter
I serien ingår två typer av häften. De röda Räkna-häftena innehåller färdighetsträning på olika nivåer där progressionen mellan häftena är tydlig. I de blå Tema-häftena har matematiken satts i ett vardagssammanhang där uppgifterna är elevnära. Även de blå Tema-häftena finns på olika nivåer.

Upplägg
I Mattehuset finns en entrévåning där innehållet lämpar sig för de äldsta barnen på förskolan och för eleverna i förskoleklassen. På våning 1 lämpar sig innehållet för årskurs 1, våning 2 för årskurs 2 och våning 3 för årskurs 3. Progressionen från ett häfte till ett annat är tydlig och den underlättar för dig som lärare att individanpassa på ett enkelt sätt.

Innehåll
Innehållet följer kursplanen i matematik Lgr 11 för åk 1-3.

Om författarna
Sara Bergroth är utbildad matematik/NO-lärare för åk 1–7 och speciallärare med specialisering matematik. Hon har många års erfarenhet av matematikundervisning.