Bläddra

Mätteknik för processindustrin

Kategorier: Instrument och instrumenteringsteknik Mätteknik och kalibrering Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här

Mätteknik för processindustrin

Kategorier: Instrument och instrumenteringsteknik Mätteknik och kalibrering Teknik Teknik, ingenjörsvetenskap etc.
Köp här
Hur varmt är det i tanken? Vilket tryck ger pumpen? Det är två exempel på frågor som kan besvaras med processmätteknik. Att mäta är att veta, sägs det, men det gäller också att veta hur bra man mäter! Felaktiga mätresultat skapar problem, osäkerhet och kan rent av vara farliga. I den här boken får du hjälp att undvika mätfel, du får lära dig om olika mätprinciper och hur mätare av olika slag bäst används och monteras. Främst handlar det om temperatur, tryck, flöde och nivå men även annat som finns i en processindustri. Du får kunskap om kalibrering, spårbarhet och mätosäkerhet, och samtidigt om saker runt omkring mätinstrumenten, till exempel CE märkning, elstörningar, explosionsskydd, skrivregler, signalöverföring, standarder med mera.