Bläddra

Mattestegen. A steg 1-4. Vår

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Mattestegen. A steg 1-4. Vår

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här
Mattestegen

Håll klassen samlad i gemensamma teman och låt alla jobba på sin nivå. Det är Mattestegen!

Mattestegen är ett läromedel för hela grundskolan. Pedagogiken är densamma för alla årskurser, men anpassad till elevernas mognad och kunskapsnivå. Du håller klassen samlad i matematiska teman samtidigt som varje elev klättrar på stegen i egen takt och får övning på rätt nivå.

Teman och steg
Mattestegen är indelad i sex teman och varje tema består av 12 steg.

Mattestegens innehåll
Den grundläggande taluppfattningen befästs i A Höst. Räkning med talsorter betonas här i alla räknesätt. I subtraktion övas också räkna bakifrån med plus. Först i B-boken införs algoritmer, där de kommer in naturligt som förenkling av uträkningen, liksom flera huvudräkningsmetoder. I C 46-boken samlas temana Addition och subtraktion samt Multiplikation och division i ett tema: Numerisk räkning. Dessutom finns här Algebra.

Höst
Addition och subtraktion
Multiplikation och division
Statistik

Vår
Bråk och procent
Geometri
Mått och mätning

I lärarhandledningarna finns en del av färdighetsträningen som arbetsblad:
AB Höst Lärarpärm
AB Vår Lärarpärm
C4-6 Höst Lärarbok
C4-6 Vår Lärarbok

Lättlästa versioner
Böckerna A och B finns även i lättlästa versioner. De har lättläst text, men antalet uppgifter och det matematiska innehållet är detsamma som i elevböckerna.