Bläddra

Med fokus på linjär algebra

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap

Med fokus på linjär algebra

Kategorier: Matematik Matematik och naturvetenskap
Köp här

Den linjära algebran innehåller i dag ett rikt spektrum av metoder som används och en förståelse för dessa metoder krävs inom nästan alla samhällsområden som använder datorer, beräkningar, bildbehandling eller liknande. Även om verkligheten ofta är icke-linjär, så kräver icke-linjär analys ofta mycket god förståelse av de linjära specialfallen. Få delområden i matematiken kan på en lika elementär nivå klargöra skillnaderna mellan effektiva och mindre effektiva algoritmer och åskådliggöra vilken potential mate­ma­tiken ger för en fortsatt samhällsutveckling.

Denna bok riktar sig till den grupp av studenter, som behöver komma in på egenvärden och egenvektorer redan efter en för­hållandevis kort kurs i linjär algebra. Vid urvalet av stoff har det tagits hänsyn till att vissa studenter kommer att välja att läsa mer linjär algebra efter denna kurs, medan andra inte kommer att göra det.

Denna upplaga har kompletterats bland annat med ett stort antal övningar. Gamla tentamensuppgifter förekommer bland dessa. Videoinspelningar av undervisning som ansluter sig till delar av bokens texter och övningar existerar.